17 / 17
12. RUSZ ŚLADAMI CHRYSTUSA Dotknąć kamienia w Grobie Bożym, położyć dłoń na skale Golgoty, zmoczyć stopy w Jeziorze Galilejskim czy uklęknąć przed Grotą Zwiastowania w Nazarecie, zrobić zdjęcie domu św. Piotra w Kafarnaum. To wszystko istotne, ale by stało się prawdziwym przeżyciem, a nie tylko pustym gestem, także wymaga przygotowania. Jeśli wyprawa do Ziemi Świętej to dla ciebie sprawa wiary, przygotuj się do niej nie tylko logistycznie, ale także duchowo. Weź ze sobą Pismo Święte i wyrusz w tę najpiękniejszą podróż do źródeł.
+

© Fot. Marcin Gutowski