2 / 17
Jeśli masz w swoim paszporcie pieczątki z krajów, które nie pozostają w największej przyjaźni z Izraelem, przygotuj się na niedogodności. Wcześniejsze podróże do Iranu (przede wszystkim!), Turcji, Syrii, Libanu, ale także innych krajów arabskich oznaczają niemal na pewno nieprzyjemną i długotrwałą kontrolę na lotnisku. Dlatego przed wylotem warto rozważyć nawet wymianę paszportu. Spokojni mogą być ci, którzy podróżowali do Egiptu i Jordanii – akurat z tymi sąsiadami Izrael podpisał traktaty pokojowe.
+

© Fot. Wikipedia | Domena publiczna