11 / 13
Kto doznaje dobrodziejstw, a nie napotyka żadnych przeciwności, ten w radosnym nastroju łatwo staje się pyszny. Ten natomiast, kto utrapiony jest nieszczęściami i nie znajduje pociechy w otrzymanych uprzednio dobrodziejstwach, traci równowagę ducha poddając się całkowitej rozpaczy. Należy zatem łączyć obydwie te postawy, tak, aby jedna uzupełniała drugą: aby wspomnienie dobra łagodziło cierpienie spowodowane przykrym przeżyciem, natomiast radość z powodu dobra miarkowana była obawą przed cierpieniem. Św. Grzegorz Wielki
+

© Wikipedia | Domena publiczna