12 / 13
Wolę być słabym, niż mocnym przed Bogiem, albowiem On słabych na ręce bierze, a mocnych za rękę prowadzi. Św. Franciszek Salezy
+

© Wikipedia | Domena publiczna