13 / 13
Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. Św. Augustyn
+

© Wikipedia | Domena publiczna