3 / 13
Pokora jest drogą do prawdy. Św. Bernard
+

© Wikipedia | Domena publiczna