6 / 13
Im większe dary i łaski Bóg nam zsyła, tym winniśmy być pokorniejsi. Św. Franciszek z Asyżu
+

© Wikipedia | Domena publiczna