1 / 6
Nie czekaj, aż będziesz mieć dzieci. Matką możesz być już teraz
„Skoro macierzyństwo związane jest przede wszystkim z tym, co noszę w sercu, a nie w łonie, mogę wykorzystywać swoje matczyne dary, nie czekając na dziecko” – pisze Colleen Carrolll Campbell, autorka My Sisters the Saints. Powołanie do tego, by w codziennym życiu ukazywać miłość Chrystusa do ubogich i bezbronnych, nie ogranicza się przecież do macierzyństwa fizycznego. Campbell pisze, że dla niej okazją do przeżywania duchowego macierzyństwa była opieka nad ojcem chorym na chorobę Alzheimera. Duchowe macierzyństwo może dotyczyć różnych dziedzin życia. To może być modlitwa za innych, dawanie im matczynej miłości. Może Chrystus wzywa cię, byś stanęła obok kogoś i towarzyszyła mu w drodze do nieba. Może Pan chce przeobrazić twój krzyż w most, który zaprowadzi do Jego Serca innych. Podobnie jak kobiecy geniusz przejawia się na różne sposoby, tak samo duchowe macierzyństwo jest czymś innym dla każdej kobiety. „W życiu kobiet konsekrowanych, które żyją – na przykład – wedle charyzmatu i reguł różnych instytutów o charakterze apostolskim, może się ono wyrażać jako troska o ludzi, zwłaszcza najbardziej potrzebujących: o chorych, niepełnosprawnych, opuszczonych, sieroty, starców, dzieci i młodzież, więźniów i, ogólnie biorąc, ludzi z marginesu” – pisał św. Jan Paweł II w liście apostolskim Mulieris dignitatem.
+

© Pexels | CC0