2 / 6
Bądź mentorką dla młodych ludzi z twojego otoczenia
Duchowe macierzyństwo to szansa wniesienia czegoś w życie tych, którzy są obok ciebie, przede wszystkim młodych. Możesz dodawać im otuchy, wspierać, służyć radą. Twoja obecność w życiu dzieci i młodych dorosłych pomoże im pojąć ich wartość i godność jako dzieci Bożych. Siostra Consolata FSGM pisze: „Czy chodzi o pełną piątoklasistów klasę, w której mam półgodzinną katechezę, czy o młodą kobietę rozeznającą swoje powołanie do życia zakonnego, której towarzyszę przez długie lata, we wszystkich osobach, które posyła mi Jezus, znajduję cząstkę Jego Serca. To jest dar duchowego macierzyństwa”.
+

© Pexels | CC0