4 / 6
Czerp z mocy modlitwy wstawienniczej
Podobnie jak macierzyństwo fizyczne wiąże się z dostarczaniem pokarmu dla ciała i umysłu dzieci, macierzyństwo duchowe to szansa, by żywić duszę drugich. Dzięki duchowemu macierzyństwu możesz być wyczulona na potrzeby duchowe tych, których spotykasz, możesz ofiarować Panu ich troski i prośby. Szczególnym sposobem przeżywania duchowego macierzyństwa jest modlitwa wstawiennicza za kapłanów i Kościół. „Powołanie do bycia duchową matką dla kapłanów ciągle jest zbyt mało znane, nie dość dobrze rozumiane, a tym samym przeżywane w niewielkim stopniu mimo żywotnego i podstawowego znaczenia. Powołanie to jest często ukryte, niewidzialne dla ludzkiego oka, ale jego celem jest przekazywanie życia duchowego” – czytamy w dokumencie wydanym w 2007 r. przez Kongregację ds. duchowieństwa.
+

© Pexels | CC0