6 / 6
Powierz swoje duchowe macierzyństwo Matce Bożej
Św. Edyta Stein pisała, że macierzyństwo, winno być „zacieśnione nie jedynie do środowiska rodzinnego i przyjacielskiego, ale rozciągnięte wszędzie tam, gdzie będzie cierpienie i zniechęcenie, na wzór Matki Miłosierdzia i dlatego zakorzenione w Miłości Bożej, tak szerokiej jak świat”. Matka Boża daje nam przykład duchowego macierzyństwa w życiu codziennym. U stóp krzyża Maryja przyjmuje misję bycia matką duchową nas wszystkich. To dlatego św. Jan Paweł II zachęcał, byśmy zawierzyli Maryi w naszej drodze do Jej Syna. Ufność jest jedyną właściwą odpowiedzią na miłość, szczególnie na miłość matki.
+

© Pexels | CC0