12 / 14
W jakiejkolwiek okoliczności życiowej się znajdujesz, przyjmując albo szewca, albo wielką osobistość, doprowadź gościa do drzwi i obdarz go uśmiechem. Zawsze zyskasz. Bł. Jan XXIII
+