5 / 14
Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte. Św. Teresa Wielka
+