10 / 20
JAVIER CORVALAN: Ruchoma kaplica. Nawet pod innym niebem, w innych okolicznościach ta kapliczka zapewni przestrzeń sprzyjającą szukaniu wewnętrznego pokoju.
+

© Pontifical Council for Culture