11 / 20
NORMAN FOSTER: Krzyż wzniesiony w tensegracji. Tensegracja to, według Wikipedii: „(z ang. tension – napięcie oraz integrity – integralność, niepodzielność) sposób opisu oddziaływania wzajemnego poszczególnych elementów w złożonej strukturze. Elementy elastyczne pozostają naprężone lub rozluźnione w zależności od miejsca przyłożenia siły i jej wektora”. Ta instalacja przedstawia trzy drewniane krzyże, jak te na Golgocie.
+

© Pontifical Council for Culture