12 / 20
NORMAN FOSTER: Krzyż wzniesiony w tensegracji. W tej konstrukcji belki nie są połączone, ale trzymają się dzięki linom tworzącym stabilną konstrukcję. Drewniana osłona nadaje całości sakralny charakter.
+

© Pontifical Council for Culture