18 / 20
SMILJAN RADIC: Kaplica jak nisza wotywna. Ta malutka kapliczka została zainspirowana niszami wotywnymi, małymi miejscami, gdzie można się pomodlić, np. w miejscach odludnych, na wsiach czy w górach.
+

© Pontifical Council for Culture