3 / 20
FRANCESCO CELLINI: Konstrukcyjna refleksja. Włoski architekt, niewierzący, ale „pełen szacunku” dla duchowej tradycji katolicyzmu, nie pracował nad projektem kaplicy, ale raczej symbolu, otwartej przestrzeni wokół ambony i księgi.
+

© Pontifical Council for Culture