4 / 20
FRANCESCO CELLINI: Konstrukcyjna refleksja. Projekt nie powstał po to, by gromadzić wiernych, ale by zapraszać przechodniów do zatrzymania się i refleksji nad świętością i cudem.
+

© Pontifical Council for Culture