9 / 20
JAVIER CORVALAN: Ruchoma kaplica. Tu konstrukcja opiera się na trójwymiarowym krzyżu. Jeśli ziemia się trzęsie, wieje wiatr, wtedy cylinder porusza się – wyjaśnia paragwajski architekt. Wewnątrz mamy prawdziwe sanktuarium, dające poczucie ochrony w cieniu krzyża.
+

© Pontifical Council for Culture