8 / 14
Nabożeństwo ekumeniczne (pierwszy SONG)
+

© fot. A. Fisz