2 / 7
Wiślany krajobraz jak rodzinna Wenecja Jednym z pierwszych jego obrazów był „Widok Warszawy od strony Pragi”. Z pewnością nie było to dzieło przypadku. Krajobraz wiślany mógł być przypomnieniem rodzinnej Wenecji wraz z jej statkami i gondolami. Inne prace to m.in. „Widok Warszawy z pałacem Ordynackim”, „Plac Żelaznej Bramy”, „Krakowskie Przedmieście od strony kolumny Zygmunta III”, „Kościół Sakramentek”. Badacze są zgodni, że nikt nie odwzorował naszej stolicy z XVIII wieku tak doskonale, jak Canaletto.
+

© EAST NEWS