10 / 14
Święty Jan Maria Vianney
„Moi drodzy parafianie, dążmy do tego, by dostać się do nieba! Tam będziemy oglądać Boga. Jakże będziemy szczęśliwi! Jeśli parafia się nawróci, pójdziemy tam w procesji z proboszczem na czele. Musimy dostać się do nieba!”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna