11 / 14
Święta Bernadeta Soubirous
„Mój wieniec w niebie winien jaśnieć niewinnością, a jego kwiaty winny być promienne jak słońce. Ofiary są kwiatami, które wybrali Jezus i Maryja”.
+

© Sailko/Wikipedia | CC BY 3.0