14 / 14
Nasz Pan nie zstępuje co dzień z nieba, aby leżeć w złotym cyborium. On przychodzi, aby znaleźć inne niebo, które jest mu nieskończenie droższe – niebo naszej duszy, stworzonej na Jego obraz, żywej świątyni cudownej Trójcy.
+

© Wikipedia | Domena publiczna