3 / 14
Święty Alfons Maria de Liguori
Św. Alfons Maria de Liguori opowiedział historię, którą zasłyszał od przełożonego zakonu jezuitów o innym przełożonym, który ukazał się mu po śmierci i szczegółowo opowiedział, jakiego przyjęcia różni ludzie mogą spodziewać się w niebie. Według owego zmarłego przełożonego nagrody w niebie nie są równe dla wszystkich, którzy tam trafiają, ale wszyscy, którzy tam wchodzą, są równie zadowoleni:
+

© Хомелка/Wikipedia | CC BY-SA 3.0