5 / 14
Święty Grzegorz Wielki
Papież Grzegorz Wielki mówił o nadprzyrodzonej jedności całej społeczności świętych w niebie i ich, zdawałoby się, nieskończonej wiedzy:
+

© Wikipedia | Domena publiczna