8 / 14
Święty Filip Neri
„Jeśli tylko dostaniemy się do nieba, jakże słodką i łatwą rzeczą będzie powtarzanie tam ciągle z aniołami i świętymi, «Święty, Święty, Święty»”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna