9 / 14
Święty Anzelm z Canterbury
„Nikt nie będzie miał żadnego innego pragnienia w niebie niż to, co Bóg zechce; i pragnienie jednego będzie pragnieniem wszystkich; i pragnienie wszystkich i każdego z nich będzie również pragnieniem Boga”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna