4 / 9
Madonna z Parto jest dziełem słynnego Piero Della Francesca, zrealizowanym ok. 1460 roku i przechowywanym w Monterchi w Toskanii. To typowy przykład rodzącej Dziewicy. Jest przedstawiona w hieratycznej postawie stojącej, na sposób bizantyjski. Otoczona dwoma aniołami po obu stronach, odsłaniającymi baldachim. Jak interpretować taka ikonografię? Baldachim miałaby reprezentować kościół, a Maria Eucharystię, ponieważ „nosi” ciało Chrystusa.
+