5 / 9
Ciężarna Madonna z Józefem , namalowana ok. 1425-50 roku, jest dziełem anonimowego artysty. Ikonografia jest enigmatyczna: miesza jednocześnie wizerunek ciężarnej Dziewicy, ukoronowanie jej (aniołowie umieszczają koronę na jej głowie) i przedstawia Józefa, którego twarz zdradza zdziwienie ciążą małżonki. Wreszcie, po lewej widzimy skrzydlatego anioła (Gabriela?), który trzyma Marię za rękę. Na dole po prawej, dwie młode kobiety jakby adorowały postać Marii (z pewnością fundatorki obrazu).
+