9 / 9
To płótno namalowane przez Dalego w 1950 roku jest zadziwiające. Pierwsza wersja została ofiarowana papieżowi Piusowi XII w 1949 roku. Maryja dziewica została namalowana „w ciąży” z Jezusem. Siedzi on na jej kolanach, a rama, która zakrywa brzuch Maryi sugeruje, że nosi ona Jezusa w łonie. Do tego dochodzi jeszcze jeden element, którego nie było w pierwszej wersji: symbol chleba eucharystycznego w ciele Jezusa. Maryja staje się symbolicznie tabernakulum, które przyjmuje Zbawiciela, chleb eucharystyczny przeznaczony dla ludzi.
+