7 / 10
Wzajemna otwartość
Czasami, jako małżonkowie, mamy tyle „pomysłów” na nasze życie, że wszystkie chcemy od razu przekazać Bogu i na głos je wymienić. Oby tylko nas wysłuchał, zgodnie z naszą wolą. A priorytety bywają różne nawet między małżonkami. Jak je pogodzić w modlitwie? Rozwiązaniem jest chociażby pomodlenie się o realizację woli Bożej (a nie naszej) w małżeństwie oraz zwrócenie się o pomoc do Ducha Świętego.
+