8 / 10
Dziękczynienie ma moc
Jedną z najprostszych form modlitwy może być także wypowiedzenie Bogu podziękowania za współmałżonka, za to kim jest, co dziś zrobił, jakie zalety posiada. Może to też przyjąć formę zrobienia sobie nawzajem znaku krzyża na czole, przytulenia czy podania znaku pokoju na zakończenie modlitwy – to duchowy wyraz miłości i troski.
+