9 / 10
Wielbić Boga śpiewem
Ktoś kiedyś powiedział, że „ten, kto śpiewa, dwa razy się modli”, dlatego można zaśpiewać coś wspólnie. Niech ta pieśń będzie formą naszej wspólnej modlitwy. Różnice w duchowości męża i żony mogą być zauważalne. Dlatego dla każdego z nich modlitwa może być inaczej rozumiana i może przybierać inną formę.
+