1 / 10
Lectio divina
Jednym ze sprawdzonych sposobów na rozpoczęcie małżeńskiej modlitwy może być głośna lektura Pisma Świętego – najlepiej systematyczna. Można ustalić między sobą, czy czytane będą wybrane,  wasze ulubione fragmenty, czy też konkretne księgi od początku. Raz będzie zaczynał mąż, a innym razem żona. Takie modlenie się wersetami biblijnymi może stać się podstawą do wymiany spostrzeżeń i odniesienia słowa Bożego do waszej rzeczywistości.
+