10 / 12
Święta Róża z Limy
Patronka Ameryk, pierwsza święta Nowego Świata. Ta tercjarka dominikańska poświęciła całe swoje życie wyłącznie Bogu, żyjąc niezwykle surowo. Wegetarianka, złożyła ślub, że nigdy nie będzie jadła mięsa. Dzieliła swój czas pomiędzy wielbienie Boga i niesienie pomocy Indianom, sierotom i niedołężnym starcom. Jej portret został odtworzony dzięki pracom badaczy peruwiańskich i brazylijskich przy współpracy z zakonem św. Dominika w Limie (Peru). W pracach opierali się na obrazach tomografii komputerowej czaszki świętej Róży przechowywanej przez zakon.   
+

© Cicero Moraes / Wikimedia