12 / 12
Święty Jan Macias
Święty Jan Macias uzupełnia to trio. Hiszpan, który wyemigrował do Peru, prosty brat furtian w klasztorze dominikanów w Limie (znów to samo…), z nadzwyczajnym oddaniem opiekuje się ubogimi i chorymi. Ta rekonstrukcja twarzy również została wykonana w oparciu o jego relikwie przechowywane w zakonie.
+

© Cicero Moraes / Wikimedia