2 / 12
Błogosławiona Anna od Aniołów Monteagudo
Urodzona w Peru, wstępuje do zakonu dominikanek wbrew woli rodziców. Jej talent doradczyni duchowej szybko staje się znany i z całego miasta napływają ludzie, by przysłuchiwać się jej nauczaniu. Ta rekonstrukcja twarzy jest owocem prac zespołu naukowców, którzy zbadali zachowaną czaszkę błogosławionej mniszki.
+

© Cicero Moraes / Wikimedia