8 / 10
Angażuj dzieci w podejmowanie rodzinnych decyzji. Sposobem na pracę nad poczuciem dojrzałości wśród dzieci może być uświadomienie ich co do ich obowiązków w rodzinie. Morinière proponuje, żeby wraz z dorastaniem dzieci angażować je we wspólne domowe decyzje, takie jak np. planowanie budżetu domowego. Przez wiedzę o tym, jak wyglądają codzienne wydatki, zyskają pewną perspektywę. Będą mogły uczestniczyć np. w decyzjach  remontowych – jeśli dom potrzebuje odmalowania, czy rodzina powinna zrobić to własnoręcznie, żeby ograniczyć koszty?
+