5 / 7
„Najlepszym sposobem okazania naszej wdzięczności Bogu i ludziom jest przyjmowanie wszystkiego z radością. Radosne serce to naturalny wynik serca płonącego miłością”
Św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997), Hymn do Radości
+

© Shutterstock