6 / 7
„Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilkę mam tylko. Ten dzień dzisiejszy jedynie”
Św. Tereska z Lisieux (1873-1897), Moja pieśń na dzień dzisiejszy
+

© Shutterstock