7 / 7
„Jezus nie wymaga wielkich dzieł, ale jedynie, by zdać się na niego i być wdzięcznym”
Św. Tereska z Lisieux (1873-1897), Dzieje duszy
+

© Shutterstock