6 / 6
Zdanie krzywdzące: „Wpędzisz mnie do grobu! Wykończysz mnie”
Bardzo często używany zwrot, który w istocie jest przeniesieniem na dziecko własnego stanu emocjonalnego, zrzuceniem na nie odpowiedzialności za własny stres. To duże obciążenie dla dziecka. Zamiast przenosić na nie odpowiedzialność, możemy zasygnalizować swój stan przy pomocy obrazka – na przykład magnesu na lodówce. W dni, kiedy wszystko idzie gładko – przyklejamy słoneczko, kiedy jest trochę gorzej – chmurkę, a kiedy jest całkiem źle – deszcz i pioruny. Dzieci są z natury empatyczne, zrozumieją więc sygnał i zareagują stosownie do nastroju rodzica. Dobry zamiennik: „Jestem zmęczona/zmęczony i chcę się do ciebie przytulić”.
+