12 / 30
Wytyczaj granice
Dr Henry Cloud i dr John Townsed napisali książkę: „Boundaries: When to Say Yes, when to Say No-To Take Control of Your Life” (Granice. Jak kierować swoim życiem: Kiedy mówić tak, kiedy mówić nie). Wyjaśniają w niej, że każdy z nas potrzebuje wyznaczenia sobie granic, które określają naszą indywidualność i pozwalają zachować poczucie własnej wartości. Nie oznacza to, że mają być ustalone raz na zawsze, możemy je dostosowywać do sytuacji. Warunkiem niezbędnym jest jedynie zachowanie zdrowych relacji z drugim człowiekiem. Osoby spokojne i skoncentrowane są świadome wartości takich granic i potrafią je stawiać w zależności od potrzeb.
+