24 / 30
Wychodź z domu
Wychodzenie z domu pomaga w odstresowaniu, ale według specjalistów nawet wazon kwiatów, donica z roślinami czy otwarte okno podnosi nastrój i daje poczucia łączności z przyrodą. Lobbystka Heather twierdzi, że spacery na łonie natury pomagają jej zachować spokój: „Przechadzka, oglądanie drzew czy rzeki, podpatrywanie ptaków pomaga mi pamiętać, że istnieje życie poza spotkaniami biznesowymi i robotą papierkową”.
+