25 / 30
Bądź dla siebie… miły
Trace Dunblazier, trenerka empatii zajmująca się duchowością, głęboko wierzy w serdeczne, świadome rozmawianie z samym sobą i zaleca korzystanie z techniki afirmowania, czyli tworzenia i powtarzania krótkich zdań w celu wprowadzenia do podświadomości pozytywnych wzorców życia. „Afirmacje to wspaniała metoda na zmianę utartego toku myślenia. Do kształtowania sfery pieniądza i dobrobytu używam na przykład takiej: Pieniądze spływają do mnie cały czas z różnych znanych i nieznanych źródeł. Zawsze mam więcej niż potrzebuję. Na strach i stany lękowe: Jestem bezpieczna i znajduję się dokładnie w tym miejscu, w którym powinnam być. Bóg prowadzi mnie i ochrania”.
+