27 / 30
Nie pytaj: Co by było, gdyby?
„Jestem najspokojniejszą ze znanych mi osób – mówi Katarzyna, kierowniczka wydawnictwa. – Moją metodą jest budowanie poczucia siły na złych doświadczeniach, czyli przeżyciach, które przypominają nam kim i gdzie jesteśmy, przez co przeszliśmy i to, że wyszliśmy z tego cało”.
+