3 / 30
Bądź uważnym
Sarah Zalewski, doradca dzieci i młodzieży, wierzy, że spokojna, skoncentrowana osoba praktykuje trening uważności, czyli całkowite skupienie się na chwili obecnej i jej pełne doświadczanie. Zaleca przeprowadzanie takich ćwiczeń co najmniej dwa razy dziennie w 5-minutowych dawkach. Według Sarah „trening uważności przynosi nam wiele korzyści. Obserwuję to u rodzin, które go stosują. Komunikacja staje się dzięki niemu bardziej pozytywna, wzrastają samoocena i cierpliwość, zmniejsza się deklarowany poziom stresu. Ks. dr Stanisław Radoń zajmujący się uważnością naukowo zwraca uwagę, że „nie typ medytacji, ani czas trwania sesji, ale systematyczność jej stosowania przyczynia się istotnie do pozytywnej efektywności treningów uważności”.
+