7 / 30
Czytaj dobre książki
Badania potwierdzają, że czytanie dobrze na nas wpływa: pobudza aktywność mózgu, obniża stres, poszerza horyzonty… Czytanie pomaga nam też lepiej traktować innych. W 2013 roku naukowcy z The New School w Nowym Jorku odkryli zależność między czytaniem literatury a zdolnością postawienia się w sytuacji innych ludzi, zrozumienia ich postaw, czyli empatią. Dobre książki pomagają człowiekowi w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego – piszą członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, którzy zrealizowali projekt oparty na wykorzystaniu literatury dobranej do rozwijania nie tylko sfery intelektualnej człowieka, ale również duchowej, emocjonalnej, fizycznej i wzmacnianiu relacji międzyludzkich pt. Dobra książka czyni cuda. Sięgnij po nią, a z pewnością udzieli ci się dobra energia.
+